2 ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ದಿಢೀರ್ ಚಕ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಗಳು | 2 different instant chakli recipes | Benne Butter Murukku

2 ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ದಿಢೀರ್ ಚಕ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಗಳು | 2 different instant chakli recipes | Benne Butter Murukku

Description :

2 different types of instant and crispy chakli or murukku recipes are explained in this video with Kannada narration and English subtitles. The first recipe is prepared using cooked urad dal, rice flour and butter. The second recipe is prepared using rice flour, gram flour and butter. Both the chakli or murukku recipes are very easy and tasty.
Click these links for detailed recipe in Egnlish:
1. First method: http://vegrecipesofkarnataka.com/152-instant-chakli-recipe-easy-chakkuli-how-make.php
2. Benne chakli: https://vegrecipesofkarnataka.com/411-benne-murukku-recipe-butter-murukku-benne-chakli.php


Rated 4.89

Date Published 2020-12-21 07:30:02
Likes 43
Views 1282
Duration 5:3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..