ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ | Haalina ice candy recipe Kannada | Milk wheat flour kulfi

ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ | Haalina ice candy recipe Kannada | Milk wheat flour kulfi

Description :

Haalina ice candy or wheat flour milk kulfi or doodh candy recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Wheat flour milk ice candy or haalina ice candy are tasty, healthy and kids friendly recipe. This milk candy or milk kulfi is very easy to prepare with very minimum ingredients. Try this refreshing and tasty haalina ice candy during hot summer days.
Click this link for written recipe with ingredients: http://vegrecipesofkarnataka.com/651-wheat-flour-milk-kulfi-candy-doodh-haalu-atta-godhi.php

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 5.00

Date Published 2021-04-23 10:00:38
Likes 65
Views 1829
Duration 3:19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..