ರಿಬ್ಬನ್ ಪಕೋಡ – ಬೇಗ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಟೀ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ | Ribbon pakoda recipe Kannada | Tea snacks

ರಿಬ್ಬನ್ ಪಕೋಡ – ಬೇಗ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಟೀ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ | Ribbon pakoda recipe Kannada | Tea snacks

Description :

Ribbon pakoda recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Ribbon pakoda is a quick evening snacks recipe prepared using rice flour, gram flour, butter and few other spices. Ribbon pakoda is a deep fried tea time snacks and it is very tasty.
Click this link for detailed recipe in English: http://vegrecipesofkarnataka.com/623-ribbon-pakoda-recipe-evening-tea-snacks.php

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 5.00

Date Published 2020-11-19 10:47:08
Likes 80
Views 1694
Duration 3:1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..