ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೂರ್ಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಳ್ಳಿನ ಚಟ್ನಿ | Ellu pajji recipe | Coorg style til chutney

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೂರ್ಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಳ್ಳಿನ ಚಟ್ನಿ | Ellu pajji recipe | Coorg style til chutney

Description :

Ellu pajji or til chutney or sesame seeds chutney recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Ellu pajji is a coorg style sesame seeds chutney. Ellu pajji or chutney is prepared using sesame seeds, coconut, onion, green chili, tamarind, jaggery and salt. Ellu chutney is very tasty and is generally served with akki rotti.
Click this link for detailed recipe in English: https://vegrecipesofkarnataka.com/382-ellu-pajji-recipe-ellu-chutney-til-sesame-seeds-coorg.php

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 4.93

Date Published 2021-02-04 10:09:16
Likes 285
Views 17261
Duration 3:2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..