ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವ | Ugadi pachadi ingredients and significance | Ugadi recipe

ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವ | Ugadi pachadi ingredients and significance | Ugadi recipe

Description :

Ugadi pachadi ingredients and the significance is explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Ugadi pachadi is prepared during yugadi …


Rated

Date Published 2021-04-13 10:42:09
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..