ಮಾವಿನಮಿಡಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ | Mavinakayi uppinakayi | Mango pickle recipe Kannada

ಮಾವಿನಮಿಡಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ | Mavinakayi uppinakayi | Mango pickle recipe Kannada

Description :

Mavinakayi uppinakayi or mango pickle recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. This pickle is prepared in tender mango pickle style or mavina midi uppinakayi style. Tender mango or mavinamidi uppinakai is very popular across Malnad and Karavali region of Karnataka. You need to get good quality tender mangoes to prepare good pickle. However in this video I have shown the recipe or the method to prepare same taste pickle using big sour mangoes.
Click this link for detailed recipe with ingredients: http://vegrecipesofkarnataka.com/66-mavina-midi-uppinakayi-tender-mango-pickle.php

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 5.00

Date Published 2021-04-01 09:39:55
Likes 89
Views 2275
Duration 3:19

Article Categories:
Kannada · Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..