ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಾಯಿರಸ | ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರ ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಾಯಿರಸ | Bendekayi kayirasa recipe Kannada

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಾಯಿರಸ | ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರ ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಾಯಿರಸ | Bendekayi kayirasa recipe Kannada

Description :

Bendekayi kayirasa or Udupi style Ladies finger sambar recie explained in this video with Kannada narration and English subtitles. This is a bendekayi bisi kayirasa with very minimum ingredients.
Click this link for written recipe with ingredients: http://vegrecipesofkarnataka.com/303-bendekayi-kayirasa-recipe-udupi.php

Bendekayi hasi kayirasa: https://youtu.be/HRZl0WfOYgQ

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 4.90

Date Published 2021-11-25 06:14:31
Likes 146
Views 4756
Duration 3:18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..