(ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಾರು) Nellikai saaru recipe Kannada | Amla rasam (saru) | Bettadda nellikayi recipes

(ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಾರು) Nellikai saaru recipe Kannada | Amla rasam (saru) | Bettadda nellikayi recipes

Description :

Nellikai saaru or amla rasam recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Bettada nellikai saaru or rasam is prepared using Indian Gooseberries, coconut, fresh ground masala, coriander leaves and tempering. Nellikai saru tastes too good with hot steaming rice and it is very healthy also.
Click this link for written recipe with ingredients: https://vegrecipesofkarnataka.com/694-nellikai-saaru-recipe-amla-rasam-bettada-nellikayi.php

#NellikaiSaaru #AmlaRasam #BettadaNellikayiRasam

Nellikai Uppinakayi: https://youtu.be/0G4XbNPgdJ4
Nellikai thokku: https://youtu.be/ENgGia8zFLA

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 4.93

Date Published 2021-11-23 06:36:36
Likes 213
Views 5651
Duration 3:23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..