ದಿಢೀರ್ ಮಸಾಲೆ ಇಡ್ಲಿ – ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೇಡ, ಮೊಸರು ಬೇಡ | Southekayi idli recipe Kannada | Cucumber idli

ದಿಢೀರ್ ಮಸಾಲೆ ಇಡ್ಲಿ – ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೇಡ, ಮೊಸರು ಬೇಡ | Southekayi idli recipe Kannada | Cucumber idli

Description :

Southekai idli or cucumber idli recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. This is a tasty, easy and instant idli recipe.


Rated

Date Published 2021-01-29 11:19:19
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..