ಖಾರಾಬಾತ್ | ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು | Khara bath recipe Kannada | Masala veg upma (uppittu)

ಖಾರಾಬಾತ್ | ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು | Khara bath recipe Kannada | Masala veg upma (uppittu)

Description :

Khara bath or masala bath recipe explained with step by step pictures. Khara bath or rava bath is a very tasty and healthy breakfast item. This khara bath is prepared using rava, onion, tomato, mixed vegetables and vangibath powder. This Khara bath is a very popular breakfast recipe from Bengaluru-Mysuru region of Karnataka.
Click this link for written recipe with ingredients: http://vegrecipesofkarnataka.com/428-khara-bath-recipe-masala-vegetable-upma-uppittu.php
Vangibath powder: https://youtu.be/dJJDo_MVjYA

#KharaBath #MasalaBath #RavaBath #VegUpma

Click this link to watch top (or most loved) videos: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg/videos?view=0&sort=p&shelf_id=1

Subscribe to my channel: https://www.youtube.com/channel/UC8ywe-yqxdvDFvjKX_TM3yg?sub_confirmation=1

Website: http://vegrecipesofkarnataka.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/VegRecipesofKarnataka/


Rated 4.90

Date Published 2021-10-16 06:43:34
Likes 98
Views 2535
Duration 4:40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..