ಅಕ್ಕಿ ಅರೆದ ಕೂಡಲೇ ಮೃದುವಾದ ಪಡ್ಡು (ಗುಳಿಯಪ್ಪ) | Majjige paddu Kannada | Curd appa | Buttermilk guliyappa

ಅಕ್ಕಿ ಅರೆದ ಕೂಡಲೇ ಮೃದುವಾದ ಪಡ್ಡು (ಗುಳಿಯಪ್ಪ) | Majjige paddu Kannada | Curd appa | Buttermilk guliyappa

Description :

Majjige paddu (guliyappa) recipe explained in this video with Kannada narration and English subtitles. Majjige paddu or curd appe or mosaru guliyappa or …


Rated

Date Published 2020-11-26 11:00:59
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..