ಪೂರಿ,ಸೆಟ್ದೋಸೆ,ರವೆದೋಸೆ,ತಟ್ಟೆಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆಜ್ ಸಾಗು ಒಮ್ಮೆಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದೇಪದೇ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಪೂರಿ,ಸೆಟ್ದೋಸೆ,ರವೆದೋಸೆ,ತಟ್ಟೆಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆಜ್ ಸಾಗು ಒಮ್ಮೆಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದೇಪದೇ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Description :

Mysore Hotel Style Vegetable Saagu / ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತರಕಾರಿ ಸಾಗು
ಪೂರಿ,ಸೆಟ್ದೋಸೆ,ರವೆದೋಸೆ,ತಟ್ಟೆಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆಜ್ ಸಾಗು ಒಮ್ಮೆಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದೇಪದೇ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ / Veg Saagu
#vegsaagu #poorisaagu #setdosesaagu #idlisaagu #kurma #saagu


Rated 4.86

Date Published 2020-11-22 11:12:14
Likes 935
Views 48326
Duration 5:13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..