ಧಿಡೀರ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಸೂಪರ್ ರುಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿನೋಡಿ / Moongdal Kheer / Hesarubele payasa /#festival

ಧಿಡೀರ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಸೂಪರ್ ರುಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿನೋಡಿ / Moongdal Kheer / Hesarubele payasa /#festival

Description :

ಹಬಕ್ಕೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತಕರ / ಧಿಡೀರ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಸೂಪರ್ ರುಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿನೋಡಿ / Moongdal Kheer / Hesarubele payasa
#hesarubelepayasa #kheer #festivalrecipes #specialrecipes #moongdalkheer #vaishnavichannel


Rated 4.83

Date Published 2020-11-15 04:52:55
Likes 310
Views 13979
Duration 3:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..