ಅಕ್ಕಿರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ,ರಾಗಿರೊಟ್ಟಿ,ಜೋಳದರೊಟ್ಟಿ,ದೋಸೆ, ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೇಟೊ ಪಲ್ಯ /#sidedish

ಅಕ್ಕಿರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ,ರಾಗಿರೊಟ್ಟಿ,ಜೋಳದರೊಟ್ಟಿ,ದೋಸೆ, ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೇಟೊ ಪಲ್ಯ /#sidedish

Description :

ಅಕ್ಕಿರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ,ರಾಗಿರೊಟ್ಟಿ,ಜೋಳದರೊಟ್ಟಿ,ದೋಸೆ, ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೇಟೊ ಪಲ್ಯ/ Onion …


Rated

Date Published 2020-12-18 14:47:21
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..