ઉનાળાની ગરમીમાં બનાવો ઠંડો ઠંડો રોઝ ફાલુદો તે પણ માત્ર 10 મીનીટ જ માં Rose faluda

ઉનાળાની ગરમીમાં બનાવો ઠંડો ઠંડો રોઝ ફાલુદો તે પણ માત્ર 10 મીનીટ જ માં Rose faluda

Description :

shorts #falooda #srisrifood અમારી youtube channel SRISRI FOOD માં તમારું સ્વાગત છે.આ ચેનલ પર તમને ગુજરાતી રસોઈ બનાવવાની રીત …


Rated

Date Published 2021-04-07 10:14:23
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..