நான் ஏன் VIDEOS போடவில்லை..விளக்கம்/இனி என்ன செய்ய போகிறேன்/Video – 942

நான் ஏன் VIDEOS போடவில்லை..விளக்கம்/இனி என்ன செய்ய போகிறேன்/Video – 942

Description :

Hey everyone…..Long time no see
Just a random chit chat video for the upcoming changes in our channel.
Here are the blog links for you to read
Amma’s blog……https://thinanthorumsrikrishnarudan.blogspot.com
Appa’s blog…..https://theriappank.blogspot.com​​​

Sandhya’s Instagram page …..@lesoir.patisserie
Follow my page….@aabhuthri,creations…….https://instagram.com/aabhuthri.creations?utm_medium=copy_link

Or what’s app us on +91 84312 90019 to place your order


Rated 4.51

Date Published 2021-10-11 09:00:24
Likes 37
Views 1859
Duration 15:37

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
Tamil · Tamilnadu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..