தீபாவளி முடிந்து சாப்பிட வேண்டிய 2 LOW CALORIE RECIPES/பாசிப்பயறு தோசை கோதுமை கிச்சடி/Video-893

தீபாவளி முடிந்து சாப்பிட வேண்டிய 2 LOW CALORIE RECIPES/பாசிப்பயறு தோசை கோதுமை கிச்சடி/Video-893

Description :

These are two healthy and ow calorie recipes…One for breakfast and other for lunch. Pasipayaru dosai…Ingredients : green gram dal-1cup, raw rice-1/4cup, …


Rated

Date Published 2020-11-18 06:30:01
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..