బ్రేక్ఫాస్ట్ & అన్నంలో కలుపుకొనే 3 రకాల పసందైన కారం పొడులు/3 Powders For Rice/Peanut Powder

బ్రేక్ఫాస్ట్ & అన్నంలో కలుపుకొనే 3 రకాల పసందైన కారం పొడులు/3 Powders For Rice/Peanut Powder

Description :

PeanutPowder #SesameSeedsPowder #PoppySeedsPowder #PallilaPodi #NuvvulaPodi #GasalaPodi #SirisMediKitchen Wheat flour breakfast recipe: …


Rated

Date Published 2020-12-08 08:22:17
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..