నెయ్యి బట్టర్ కోవా condensed milk ఏమీలేకుండా 15నిమిషాల్లో 3 వస్తువులతో బేకరీ స్టైల్ లో Sweet Recipe

నెయ్యి బట్టర్ కోవా condensed milk ఏమీలేకుండా 15నిమిషాల్లో 3 వస్తువులతో బేకరీ స్టైల్ లో Sweet Recipe

Description :

SweetRecipeInTelugu #SweetWithoutGheeButter #SirisMediKitchen #PeanutBurfi #PeanutChikki #GroundnutBurfiInTelugu #HowToMakeSweet #Burfi #Chikki …


Rated

Date Published 2020-11-30 07:26:09
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..