బియ్యంతో చిట్టి చిట్టి పునుగులు | Punugula Recipe In Telugu | Easy Snack Recipe | Punugulu

బియ్యంతో చిట్టి చిట్టి పునుగులు | Punugula Recipe In Telugu | Easy Snack Recipe | Punugulu

Description :

అప్పటికప్పుడు బియ్యంతో చిట్టి చిట్టి పునుగులు | Punugula Recipe In Telugu | Easy Snack Recipe | Punugulu | Rice Punugulu | Dosa Butter Punugulu

#punugulu
#snack
#breakfast

Hotel Style Red Chutney :
https://youtu.be/pWtWK89weRI

Cripsy Tomato Dosa :
https://youtu.be/kflL3pZvZw0

Masala vadalu:
https://youtu.be/MZgxjGDHWN4

Cabbage Vada:
https://youtu.be/st61fImfx80

Dhaba Style Chana Fry:
https://youtu.be/DJbHdPN3N-4

Spicy Mixture Recipe :
https://youtu.be/WGGjrGWQ-0M

Cripsy Batani /Green Peas :
https://youtu.be/E2mzJOtRXGg

Rava Bonda Bajji:
https://youtu.be/FPB2EMPe2Hs

Rice Nachos:
https://youtu.be/x992w6wOiLk

Rice Fingures:
https://youtu.be/ChnBO7rb88s

Wheat Flour Shankarpara :
https://youtu.be/dKABQKX0lgw

Chekkara Kommulu:
https://youtu.be/hz3ttU-X8h8


Rated 4.71

Date Published 2020-11-30 06:32:33
Likes 2677
Views 195200
Duration 6:25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..