સવારની ભાગદોડ માટે ૨ ચમચી તેલમાં બનાવો નાસ્તો | Oats Idli recipe | Tomato chutney recipe | nasto

સવારની ભાગદોડ માટે ૨ ચમચી તેલમાં બનાવો નાસ્તો | Oats Idli recipe | Tomato chutney recipe | nasto

Description :

nasto #idlichutneyrecipe #oatsrecipe #tametanichatni time 20 min Serves 4 ppl 1 cup Oats 12 CUp semolina 12 Cup curd 1 Onion 1 tsp mustered seeds 1 tsp …


Rated

Date Published 2021-02-06 09:19:26
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..