શિયાળા માટે બનાવો રેસ્ટોરન્ટ જેવું ગરમા ગરમ વેજ હોટ & સોર સૂપ – ચાઈનીઝ સૂપ Hot And Sour Soup Recipe

શિયાળા માટે બનાવો રેસ્ટોરન્ટ જેવું ગરમા ગરમ વેજ હોટ & સોર સૂપ – ચાઈનીઝ સૂપ Hot And Sour Soup Recipe

Description :

શિયાળા માટે બનાવો રેસ્ટોરન્ટ જેવું ગરમા ગરમ વેજ હોટ & સોર સૂપ – ચાઇનીસ સૂપ Hot And Sour Soup Recipe
#hotandsoursoup
#vegmanchowsoup
#restaurantstylesoup

Ingredients:

Veg Stock
50 -100 gm Bottle gaurd
1 small potato
12 carrot
15 coriander leaves stem
salt 1.25 tsp
3.5 cups of water
Coriander leaves and
spring onion For garnishing
Fried noodles for serving
4-5 green beans
3-4 tbs cabbage
3-4 tbs carrot
1 Onion
1 tbs ginger garlic paste
1-2 green chilli
1-2 tsp Oil
1 cup of water
2 tsp corn flour
1 tbs soyasauce
1 tbs red chilli sauce
balck pepper powder
1 tsp Disano apple cider Vinegar

Product used in this video:

Agaro Multi Use 9×1 set for Knife – SS – https://www.amazon.in/dp/B083M6QQTR
AGARO Marvel 1000-Watt Nutri Blender – https://www.amazon.in/AGARO-Marvel-1000-Watt-Nutri-Blender/dp/B07R68FJ18
Extra Light Olive Oil – https://www.amazon.in/dp/B07CVHDP78/
AGARO Ninja Vegetable & Fruit Hand Mini Chopper with 3 Blades, 650ml
https://www.amazon.in/dp/B07TYN6THN
DiSano Apple Cider Vinegar, Filtered- 500 ml – https://www.amazon.in/dp/B07KPG2BGZ/
#Disano

Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe – https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES–https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL


Rated 4.86

Date Published 2020-11-22 08:53:58
Likes 1299
Views 38875
Duration 9:36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..