શિયાળાની ઠંડી માટે ઓછા તેલમાં કોબી નો નવો નાસ્તો kobi no navo nasto – cabbage recipes uttapam recipe

શિયાળાની ઠંડી માટે ઓછા તેલમાં કોબી નો નવો નાસ્તો kobi no navo nasto – cabbage recipes uttapam recipe

Description :

શિયાળાની ઠંડી માટે બનાવો ગરમા ગરમ ઓછા તેલમાં કોબી નો નવો નાસ્તો – kobi no navo nasto – Stuff Uttapam
#kobinonasto
#uttapamrecipe
#stuffeduttapam
#instantuttapma
#navonasto

For Stuffing
1 cup Cabbage
1 Onion
1 Tomato
12 capsicum
1 tsp Ginger garlic paste
1 tsp red chilli powder
12 tsp salt
1.5 tsp rasam or sambhar powder
1 tsp Chat masala
1 Cup semolina
14 cup rice flour
12 cup curd
salt as per taste
12 tsp Eno fruit salt
ghee or Oil
Cheese slice if you want to use

Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe – https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES–https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL cabbage recipes cabbage pakoda cabbage curry uttapam recipe


Rated 4.84

Date Published 2021-01-01 09:02:16
Likes 1953
Views 89231
Duration 8:25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..