વણ્યા વગર,લોટમાં સિક્રેટ સામગ્રી નાખી બનાવો નવી ચટપટી ખસ્તા લીલા વટાણા ની કચોરી Kachori banvani rit

વણ્યા વગર,લોટમાં સિક્રેટ સામગ્રી નાખી બનાવો નવી ચટપટી ખસ્તા લીલા વટાણા ની કચોરી Kachori banvani rit

Description :

વણ્યા વગર,લોટમાં સિક્રેટ સામગ્રી નાખી બનાવો નવી ચટપટી ખસ્તા લીલા વટાણા ની કચોરી Kachori banvani rit
#kachoribanvanirit
#halwaijevikachori
#kachori keviritebanavi
1.5 cup Maida
1 large lemon juice
3 tbs Oil
12 tsp salt
12 cup water
12 Cup Coriander leaves

For Stuffing
1 14 cup Green Peas
4-5 green chilli
1 big ginger pieces
5-6 garlic cloves
1-2 tsp sugar
12 lemon juice
12 tsp salt
1 tsp garam masala
2 tsp kismis
3 tbs dessicated coconut
Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe – https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES–https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL


Rated 4.88

Date Published 2020-11-27 08:52:41
Likes 1648
Views 48256
Duration 8:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..