વજન ઉતારવા માટે રોજ બનાવીને ખાવ એવી ટેસ્ટી ઓટ્સની ખીર | Oats Recipe | oats kheer | Weightloss recipe

વજન ઉતારવા માટે રોજ બનાવીને ખાવ એવી ટેસ્ટી ઓટ્સની ખીર | Oats Recipe | oats kheer | Weightloss recipe

Description :

oatsrecipe #oatskheer #sugarfreerecipe Time : 5 min Serve : 3-4 ppl Oats 2kg https://www.amazon.in/dp/B07WK74W7T/ Disano Honey 1000g Each (Buy 1 Get 1 …


Rated

Date Published 2021-02-20 08:25:32
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..