રેસ્ટોરન્ટ નું શાક ભુલાવી દે તેવું કાઠીયાવાડી આખા લસણ નું શાક | Akha lasan Nu Shaak | lasan nu shaak

રેસ્ટોરન્ટ નું શાક ભુલાવી દે તેવું કાઠીયાવાડી આખા લસણ નું શાક | Akha lasan Nu Shaak | lasan nu shaak

Description :

શાક કઈ રીતે ખાવું એ માટે વિડિઓ ને અંત સુધી જુવો – શાક ને ફોતરાં સાથે નથી ખાવનું
રેસ્ટોરન્ટ નું શાક ભુલાવી દે તેવું કાઠીયાવાડી આખા લસણ નું શાક | Akha lasan Nu Shaak | lasan nu shaak

#kathiyawadishaak #akhalasannushak #sheetalskitchen #desishaak

Time 30 min
Serve 4 ppl

5 garlic pod
2-3 tomatoes
1 small sweet potato
1 brinjal
1 potatoes
1 small piece of bottle gourd
1 small pieces of turai
1 tsp ginger chili paste
1-2 bay leaves

2 tsp kashmiri red chili powder
1 tsp turmeric powder
2 tsp cumin coriander powder
salt to taste
14 cup green peas fresh or frozen
14 cup piegen peas fresh or frozen
coriander leaves
3 tbs oil
1 tsp garam masala

*********************************************************************************************
Please click on the link to Subscribe my channel : 👉🏻 https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa
*********************************************************************************************

મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ જોવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો

https://bit.ly/2PqfZLA – ગુજરાતી શાક ની રેસીપી | GUJARATI CURRY RECIPES
https://bit.ly/3fvn7gu – પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE
https://bit.ly/3lZ5idQ – Kathiyawadi recipe | કાઠિયાવાડી રેસીપી
https://bit.ly/2DzFpQy – ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી
https://bit.ly/39XcuSP – ભાત ની રેસીપી | RICE RECIPE

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

My Gujarati channel link https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
My Hindi channel Sheetal’s Kitchen – Hindi link https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
My Facebook Page link – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen #Sheetalskitchen #Gujaratirecipe #Gujaratifarsan #Gujaratifood
#Gujaratikhana #Gujaratirecipes #Gujaratisnack #Streetfood

Thank you so much for your love and support 🙂
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
lasan nu shaak shaak recipe shaak recipe in gujarati sheetal’s kitchen gujarati shaak


Rated 4.70

Date Published 2021-04-01 07:55:09
Likes 488
Views 11358
Duration 9:48

Article Categories:
Gujarati · Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..