રક્ષાબંધન માટે ઝટપટ બનીજાય એવી ટેસ્ટી ફુલ થાળી | Raksha bandhan Thali | no onion no garlic thali

રક્ષાબંધન માટે ઝટપટ બનીજાય એવી ટેસ્ટી ફુલ થાળી | Raksha bandhan Thali | no onion no garlic thali

Description :

#rakshabandhanthali #gujaratithali #vegthalirecipe

00:48 Creamy Kheer recipe
03:43 Gujarati daal recipe
06:07 Matar paneer recipe
10:23 Bharela Bhinda recipe
13:07 Chutta Bhat recipematar pulav recipe
14:22 Crispy Bhajiya recipe
18:36 Locha puri
20:50 thaali serving

Prep Time + Cook Time : 60 Min.
Servings : 4 Servings

Ingredients:

Kheer
14 cup + 2 tbs rice
14 cup sakar
12 cup + 1 litre full fat milk
saffron
12 tsp cardamom powder
14 cup dry fruits

Puri
2 cups of wheat flour
12 tsp turmeric powder
salt to taste
2 tsp oil
2 tsp cumin coriander powder
1 tsp red chili powder
1 tsp carom seeds

Matar Paneer
1 cup fresh Green peas
250-300 gm paneer
2-3 red tomato
fist ful cashew nuts
1 tbs melon seeds
1 tbs dhana dry
4-5 kashmiri chili
1 cardamom
2 tsp kitchen king masala
sugar and salt
kasuri methi
1 bay leaf
1 cinnamon stick
oil an ghee
coriander leaves

Bhajiya
12 cabbage
12 cup spinach
14 cup coriander leaves
3 green chili
34 tsp salt
3 tbs rice flour
34 cup besan
2 tsp sesame seeds
2 tsp dessicated coconut
1 tsp carom seeds
12 tsp red chili powder
14 tsp turmeric powder
2 tsp cumin coriander powder
1 pieces of gingerBharela Bhinda

Gujarati dal

Rice

papad,salad and fried chili

*********************************************************************************************
Please click on the link to Subscribe my channel ​- https://bit.ly/3gsJXHa
મારી ચેનલ પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa
*******************************************************************************************

મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ જોવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–https://bit.ly/2PrCUTg

____________________________________________________________________________________________________

For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

My Gujarati channel link https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
My Hindi channel Sheetal’s Kitchen – Hindi link https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
My Facebook Page link – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen​ #Sheetalskitchen​ #Gujaratirecipe​ #Gujaratifarsan​ #Gujaratifood​
#Gujaratikhana​ #Gujaratirecipes​ #Gujaratisnack​ #Streetfood​ #sheetalpatel

Thank you so much for your love and support 🙂
=================================================================================== no onion no garlic thali recipe sheetal kitchen sheetal kitchen gujarati raksha bandhan thali gujarati thali recipe


Rated 4.82

Date Published 2021-08-18 10:50:15
Likes 3362
Views 214908
Duration 21:59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..