નાસ્તા માટે નવી મસાલા પુરી સાથે ટામેટાની ચટણી | New Masala Puri| Tomato Chutney | poori | nasto

નાસ્તા માટે નવી મસાલા પુરી સાથે ટામેટાની ચટણી | New Masala Puri| Tomato Chutney | poori | nasto

Description :

#purichutneyrecipe #breakfastrecipe #masalapuri

Time – 15 min

serves – 5 ppl

1 Cup wheat flour
1 cup Juwar flour(sorgum)
3 boiled potatoes
2 tsp red chili powder
2-3 tsp white sesame seeds
1.5 tsp salt
12 tsp Turmeric Powder
14 tsp Garam masala
1 tsp roasted cumin powder
also use chat masala
3-4 tbs Coriander leaves
4-5 tomatos
4-5 garlic cloves
1 tsp uraddal
1 tsp chanadal
12 tsp Methi dana
4-5 dry red chili
1 green chili
salt to taste
1.5 tsp SUgar
14 tsp Turmeric Powder
coriander leaves and garlic as neededPlease click on the link to watch best, simple and tasty recipe – https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES–https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL nasto halwa puri recipe masala puri recipe


Rated 4.86

Date Published 2021-02-01 08:43:56
Likes 2013
Views 103008
Duration 9:14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..