ટેસ્ટી ખાવાનું મન થાયતો ૫ મીનમાં બનાવો ખાખરા નો નવો નાસ્તો – Pizza Khakhra – Khakhra Pizza recipe

ટેસ્ટી ખાવાનું મન થાયતો ૫ મીનમાં બનાવો ખાખરા નો નવો નાસ્તો – Pizza Khakhra – Khakhra Pizza recipe

Description :

ટેસ્ટી ખાવાનું મન થાયતો ૫ મીનમાં બનાવો ખાખરા નો નવો નાસ્તો – Pizza Khakhra – Khakhra Pizza recipe
#pizzakhakhra
#khakhrarecipe
#khakhrachaat
#khakhrapizzarecipe
#khakharachaatrecipe
for Chutney
1 cup Coriander leaves
14 cup Mint Leaves
1 tsp roasted Cumin powder
12 lemon juice
1 tsp sugar
salt as per taste
3 green chili
4 garlic cloves
1 inch ginger piece
2 tbs Tomato sauce
2-3 tbs coriander leaves
3-4 cheese cubes
14 cup Capsicum
14 cup chopped Onion
14 chopped tomato
fine sev,chat masala
black salt
coriander leaves
chili flakes and herbs
Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe – https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES–https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL


Rated 4.84

Date Published 2021-01-07 09:31:26
Likes 1138
Views 26797
Duration 4:24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..