ચોકલેટ બ્રાઉની કેવી રીતે બનાવી ? – પરફેક્ટ માપ સાથે બેકરી જેવી ચોકલેટ બ્રાઉની – Brownie Banavani rit

ચોકલેટ બ્રાઉની કેવી રીતે બનાવી ? – પરફેક્ટ માપ સાથે બેકરી જેવી ચોકલેટ બ્રાઉની – Brownie Banavani rit

Description :

ચોકલેટ બ્રાઉની કેવી રીતે બનાવી ? – પરફેક્ટ માપ સાથે બેકરી જેવી ચોકલેટ બ્રાઉની -Brownie Banavani rit
#bakeryjevibrownie
#browniebanvanirit
#browniekeviritebanavi

Agaro Multi Use 9×1 set for Knife – SS – https://www.amazon.in/dp/B083M6QQTR
AGARO MARVEL OTG 25L – https://www.amazon.in/dp/B07GQZPDG1
Peanut butter crunchy – https://www.amazon.in/dp/B07JNF7R7X
Extra Light Olive Oil – https://www.amazon.in/dp/B07CVHDP78
#Disano

Ingredients:
225 gm Dark Chocolate (1& 34 Cup)
105 gm Butter (12 Cup)
140 gm Maida (1 cup and 2 tbs)
2-3 tbs Peanut butter
135 gm Condensed milk (milk maid)
12 tsp Baking Powder
160 ml water
Walnuts as require
click on the link to watch best, simple and tasty recipe – https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES–https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL


Rated 4.87

Date Published 2020-12-17 09:33:30
Likes 939
Views 25330
Duration 11:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..