ચટપટું ખાવાનું મન થાય ત્યારે બનાવો ફરસાણની દુકાન કરતા ટેસ્ટી દાળવડા એકદમ નવા સ્વાદમાં -Moongdal Vada

ચટપટું ખાવાનું મન થાય ત્યારે બનાવો ફરસાણની દુકાન કરતા ટેસ્ટી દાળવડા એકદમ નવા સ્વાદમાં -Moongdal Vada

Description :

ચટપટું ખાવાનું મન થાય ત્યારે બનાવો ફરસાણની દુકાન કરતા ટેસ્ટી દાળવડા એકદમ નવા સ્વાદમાં -Moongdal Vada
#gujaratifood
#gujaratifarsan
#gujaratidalvada
#magnidalnavada
#dahivada
#pudinadalvada

★ Thank you for watching ★

Thank you so much for watching my recipes and Please subscribe my channel and press bell icon button for new video notification.
વાનગીઓને જોવા બદલ તમારો ખૂબ આભાર અને મારી ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને નવી વિડિઓ ની સૂચના માટે બેલ આયકન બટન દબાવો.

1. To watch all my recipes In Gujarati, please check and subscribe to my Gujarati Channel below
Sheetal’s Kitchen – Gujarati
https://www.youtube.com/channel/UCcLF…

2. To watch all my recipes In Hindi, please check and subscribe to my Hindi Channel below
Sheetal’s Kitchen – Hindi
https://www.youtube.com/channel/UCq0A…

Follow Me on Facebook Sheetal’s kitchen
https://www.facebook.com/sheetalskitc…
My Website http://www.sheetalkitchen.com

#Sheetalkitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood ★ Thank you for watching ★
***************************************************************************************
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen
Website – http://sheetalkitchen.com/

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood


Rated 4.84

Date Published 2019-11-26 09:00:10Z
Likes 315
Views 11060
Duration 0:05:18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..