ગરમીઓ માટે ગુણકારી ગોળવાળું કાચી કેરી નું શરબત | Kachi keri nu sharbat recipe | Baflo | aam panna

ગરમીઓ માટે ગુણકારી ગોળવાળું કાચી કેરી નું શરબત | Kachi keri nu sharbat recipe | Baflo | aam panna

Description :

#kachikerinusharbat #golvalusharbat #sharbatrecipe
#aampanna #keripanna

Prep Time + Cook Time : 20-30 min
Servings : 10 Servings

Ingredients:

500 gm raw mango
1.25 cup jaggry
2 tsp black salt
2 tsp roasted cumin powder
12 tsp black pepper powder
mint leaves
and ice cubes

*********************************************************************************************
Please click on the link to Subscribe my channel : 👉🏻 https://bit.ly/3gsJXHa
મારી ચેનલ પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa
*********************************************************************************************
For more similar recipes please click on the below link
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ જોવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો

ફાલુદા / મિલ્ક શેક રેસીપી | JUICE | FALOODA | MILKSHAKE – RECIPES – https://bit.ly/31jNyAL

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

My Gujarati channel link https://www.youtube.com/sheetalskitch…
My Hindi channel Sheetal’s Kitchen – Hindi link https://www.youtube.com/sheetalskitch…
My Facebook Page link – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen​ #Sheetalskitchen​ #Gujaratirecipe​ #Gujaratifarsan​ #Gujaratifood​
#Gujaratikhana​ #Gujaratirecipes​ #Gujaratisnack​ #Streetfood​

Thank you so much for your love and support 🙂
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ કાચી કેરી નું શરબત aam panna recipe raw mango juice sharbat recipe raw mango drink


Rated 4.84

Date Published 2021-04-07 07:02:20
Likes 1687
Views 53696
Duration 6:21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..