કડાઈમાં એકદમ ઓછા તેલમાં બનાવો આથાની ઝંઝટ વગર હેલ્થી મકાઈ પાલક નો હાંડવો Instant handvo recipe

કડાઈમાં એકદમ ઓછા તેલમાં બનાવો આથાની ઝંઝટ વગર હેલ્થી મકાઈ પાલક નો હાંડવો Instant handvo recipe

Description :

કડાઈમાં એકદમ ઓછા તેલમાં બનાવો આથાની ઝંઝટ વગર હેલ્થી મકાઈ પાલક નો હાંડવો Instant Crispy Handvo Recipe
#handvobanvanirit
#instanthandvorecipe
#makaipalaknohandvo

3-4 tsp sesame seeds
2-3 tsp Oil
2 tsp Musterd Seeds
2 tsp Cumin seeds
Curry leaves
4-5 Coriander Leaves
1 tsp Eno Fruit salt
1 cup Boiled sweetcorn
1 cup Soaked Moongdal
3-4 green chili
1 inch ginger
4-5 garlic Cloves
1 onion
12 capsicum
12 CUp SPinach chopped
salt to taste , Hing
Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe – https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES–https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL instant handvo recipe quick healthy recipes


Rated 4.83

Date Published 2020-12-14 08:32:35
Likes 1674
Views 64608
Duration 8:3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..