કચોરી ખાઈ કંટાળ્યા હોવતો નવા સ્વાદ માં નવી રીતે ખસ્તા લીલવા ના તીખા ઘૂઘરા – Lilva na Ghooghra recipe

કચોરી ખાઈ કંટાળ્યા હોવતો નવા સ્વાદ માં નવી રીતે ખસ્તા લીલવા ના તીખા ઘૂઘરા – Lilva na Ghooghra recipe

Description :

કચોરી ખાઈ કંટાળ્યા હોવતો નવા સ્વાદ માં નવી રીતે ખસ્તા લીલવા ના તીખા ઘૂઘરા – Lilva na Ghooghra recipe
#tikhaghooghrarecipe
#lilvanaghooghrarecipe
#lilvanikachorl

1 cup Piegen Peas
4-5 green chili
1 inch ginger
1 pinch hing
1 tsp Garam masala
salt to taste
2-3 tbs coconut grated
12 lemon juice
2 tsp Sugar
12 cup coriander leaves
1 14 cup Maidaall purpose flour
1.5 tbs Oil
12 lemon juice
salt to taste
Oil as requires

Ingredients:

1 cup Piegen Peas
4-5 green chili
1 inch ginger
1 pinch hing
1 tsp Garam masala
salt to taste
2-3 tbs coconut grated
12 lemon juice
2 tsp Sugar
12 cup coriander leaves
1 14 cup Maidaall purpose flour
1.5 tbs Oil
12 lemon juice
salt to taste
Oil as requires

Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe – https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES–https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL


Rated 4.82

Date Published 2020-11-29 08:17:38
Likes 767
Views 23294
Duration 9:19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..