કચોરી કે પેટ્ટીસને ભુલાવી દેસે ઓછા તેલમાં બનાવેલો લીલા વટાણાનો નવો નાસ્તો navo nasto less Oil snacks

કચોરી કે પેટ્ટીસને ભુલાવી દેસે ઓછા તેલમાં બનાવેલો લીલા વટાણાનો નવો નાસ્તો navo nasto less Oil snacks

Description :

કચોરી કે પેટ્ટીસને ભુલાવી દેસે લીલા વટાણાનો નવો નાસ્તો – navo nasto || less Oil snacks
#navonasto
#lilavatananonavonasto
#nasto
1 cup semolina
12 cup curd
upto 1 cup water
1 tsp salt
12 tsp enofruit salt
10-15 curry leaves
pinch of baking soda
1.5 cup Green Peas
12 lemon juice
5-6 green chilli spicy
1.5 inch ginger
6-7 garlic cloves
12 cup Coriander leaves
2 tsp white sesame seeds
2 tsp sugar
1 tsp garama masala
salt as per taste
3-4 tsp Dessicated Coconut
2 tsp Oil
1 tsp Cumin seeds

Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe – https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES–https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL


Rated 4.82

Date Published 2021-01-25 09:20:24
Likes 516
Views 13949
Duration 8:47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..