કઈ નવું ચટપટું ખાવાનું મન થાયતો બનાવો ચટપટા ચીઝી ટમેટાનો ઉપમા – Nasto Cheesy tomato Upma upma recipe

કઈ નવું ચટપટું ખાવાનું મન થાયતો બનાવો ચટપટા ચીઝી ટમેટાનો ઉપમા – Nasto Cheesy tomato Upma upma recipe

Description :

કઈ નવું ચટપટું ખાવાનું મન થાયતો બનાવો ચટપટા ચીઝી ટમેટાનો ઉપમા – Nasto Cheesy tomato Upma upma recipe
#upmarecipe
#upma
#cheesytomatoupmarecipe
#breakfastrecipe
12 Cup Semolina
3 medium tomato
2 tbs cheese
2 tsp Ghee
2 tsp Oil
1 tsp Musterd seeds
1 tsp urad dal
few curry leaves
handful cashewnuts
3 dry red chili
1-2 green chili
12 tsp grated ginger
1 onion
1 tsp sambhar or rasam powder
1.25 tsp salt
14 chopped tomato
1-2 tbs coriandr leaves
handful green peas
12 capsicum
Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe – https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES–https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL shiro breakfast recipes gujarati recipe


Rated 4.90

Date Published 2021-01-20 08:53:58
Likes 1206
Views 36579
Duration 6:59

Article Categories:
Gujarati · Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..