કઈ ટેસ્ટી ખાવાનું મન થાય તો બનાવો બટેટા નો નવો નાસ્તો – Bateta no nasto – crispy Potato Fritters

કઈ ટેસ્ટી ખાવાનું મન થાય તો બનાવો બટેટા નો નવો નાસ્તો – Bateta no nasto – crispy Potato Fritters

Description :

કઈ ટેસ્ટી ખાવાનું મન થાય તો બનાવો બટેટા નો નવો નાસ્તો – Bateta no nasto – crispy Potato Fritter
#batetanonasto
#navonasto
#potatofritterrecipe

Please click on below link to view similar recipe on my channel
Haribhari Petis – https://youtu.be/SvDZTxp_KEw
Crispy Cabbage Fritter – https://youtu.be/3CYDh9RUcJs

Ingredients:
3 potatoes
2 onion
3 green chili sliced
12 inch ginger
12 cup coriande rleaves
1.5 tsp salt
12 tsp carom seeds

1.5 tp coriander cumin powder
1 tsp red chili powder
14 tsp turmeric powder
4 tbs besan
4 tbs rice flour
1 tsp chat masala
Oil for frying
Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe – https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે – https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA – RECIPES–https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES–https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES–https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS–https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE–https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE–https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE–https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS–https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE–https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ – ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી–https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી – PARATHA & THEPLA RECIPES–https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES–https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL fritters bhajiya onion fritters cabbage pakoda


Rated 4.82

Date Published 2021-01-26 08:56:06
Likes 1677
Views 80563
Duration 6:21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..