ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೈಸ್ ಬಾತ್/quick rice bath /cooker rice bath/ Savi Bhojana

ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೈಸ್ ಬಾತ್/quick rice bath /cooker rice bath/ Savi Bhojana

Description :

Watch and learn how to prepare hotel style rice bath/ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೈಸ್ ಬಾತ್/ quick rice recipe/ one pot meal/cooker rice bath/ Savi Bhojana


Rated 4.89

Date Published 2020-09-15 10:57:21
Likes 43
Views 1218
Duration 4:33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..