ತರಕಾರಿ ಕೂಟು/ಸಮಾರಾಧನೆ ಕೂಟು /vegetable kootu /ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹುಳಿ ಕೂಟು | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಳಿ ಕೂಟು

ತರಕಾರಿ ಕೂಟು/ಸಮಾರಾಧನೆ ಕೂಟು /vegetable kootu /ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹುಳಿ ಕೂಟು | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಳಿ ಕೂಟು

Description :

ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಕೂಟು/vegetable kootu/How to prepare simple vegetable kootu ತರಕಾರಿ ಕೂಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ – 1 ಕಪ್ ನೀರು-2 …


Rated

Date Published 2021-04-10 04:15:54
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..