ಗೊಜ್ಜಿನ ಪುಡಿ / Gojju powder / Gojju pudi recipe

ಗೊಜ್ಜಿನ ಪುಡಿ / Gojju powder / Gojju pudi recipe

Description :

ಗೊಜ್ಜಿನ ಪುಡಿ / Gojju powder / Gojju pudi recipe ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ-1 ಕಪ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ-1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ-1 ಕಪ್ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು- 1 …


Rated

Date Published 2021-04-06 07:38:19
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
English · International

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..