ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಂಬಾರ್/ಈರುಳ್ಳಿ ಹುಳಿ/ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾರು

ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಂಬಾರ್/ಈರುಳ್ಳಿ ಹುಳಿ/ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾರು

Description :

ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ #sambar #lunch #healthy #simple.


Rated

Date Published 2021-01-09 08:01:28
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..