ಅವರೇಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು/avarekaalu uppittu/Avarekalu Upma Recipe/Rava/Lima Beans/Field beans

ಅವರೇಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು/avarekaalu uppittu/Avarekalu Upma Recipe/Rava/Lima Beans/Field beans

Description :

ಅವರೇಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
#breakfast #healthy #quick #simple


Rated 5.00

Date Published 2021-01-09 15:54:27
Likes 1
Views 11
Duration 5:2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..