ಅರ್ಕಾ ಅನ್ನ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ/Arka Rice/Kodo millet Onion Rice

ಅರ್ಕಾ ಅನ್ನ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ/Arka Rice/Kodo millet Onion Rice

Description :

healthy #tasty #weightloss #diabetic friendly #millet ಅರ್ಕಾ ಅನ್ನ-1 ಕಪ್ (https://youtu.be/lSZU0bkXQ4U) ಈರುಳ್ಳಿ-4 ಎಣ್ಣೆ-3 ಚಮಚ …


Rated

Date Published 2021-02-04 11:13:49
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..