10 నిమిషాల్లో కుక్కర్ లో కమ్మగా వెజ్ బిర్యాని |veg biryani |vegetable biryani in telugu|veg masala

10 నిమిషాల్లో కుక్కర్ లో కమ్మగా వెజ్ బిర్యాని |veg biryani |vegetable biryani in telugu|veg masala

Description :

10 నిమిషాల్లో కుక్కర్ లో కమ్మగా వెజ్ బిర్యాని |veg biryani |vegetable biryani in telugu|veg masala

#vegbiryani
#vegpulao
#sarojaskitchen


Rated 5.00

Date Published 2021-12-30 03:30:22
Likes 7
Views 62
Duration 3:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..