నాన్వెజ్ కర్రీ చేసినప్పుడు ఇలా సింపుల్ గ బిర్యానీ తో తింటే అదిరిపోతుంది అంతే |biryani recipe telugu

నాన్వెజ్ కర్రీ చేసినప్పుడు ఇలా సింపుల్ గ బిర్యానీ తో తింటే అదిరిపోతుంది అంతే |biryani recipe telugu

Description :

మనం నాన్వెజ్ కర్రీ చేసినప్పుడు ఇలా తక్కువ మసాలా ల తో బిర్యానీ చేసి తీసుకుంటే చాలా టేస్టీ గ ఉంటుంది మీరు …


Rated

Date Published 2021-01-03 02:17:01
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..