చిన్నముక్కల ఆవకాయ ఈ కొలతలతో చేయండి చాలా బాగుంటుంది |andhra avakaya pachadi|instant avakaya

చిన్నముక్కల ఆవకాయ ఈ కొలతలతో చేయండి చాలా బాగుంటుంది |andhra avakaya pachadi|instant avakaya

Description :

ఈ వీడియో తో చిన్న ముక్కల ఆవకాయ పచ్చడి ఎలా చేయాలో చెప్పను నచ్చిన వాళ్ళు ఒక్కసారి చేసి చూడండి.
మా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే, like&share చేయండి. తప్పకుండ subscribe చేయండి Thanks for watching 🙏

#andhraavakaya
#mukkavakaya
#instantavakaya


Rated nan

Date Published 2021-03-25 03:59:14
Likes
Views 423
Duration 2:55

Article Categories:
Andhra · Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..