చిక్కుడుకాయ టమాటా కర్రీ |chikkudukaya tomato curry|chikkudukaya curry|#sarojas kitchen

చిక్కుడుకాయ టమాటా కర్రీ |chikkudukaya tomato curry|chikkudukaya curry|#sarojas kitchen

Description :

చిక్కుడుకాయ టమాటా కర్రీ ని ఇలా కుక్కర్ లో చేయండి చాలా తొందరగా చేయచ్చు చాలా టేస్టీ గా ఉంటుంది |chikkudukaya …


Rated

Date Published 2021-11-13 03:30:16
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..