కర్రీ అవసరం లేకుండా సింపుల్ గా టేస్టీ గా ఎగ్ బిర్యానీ చేసేయండి|egg biryani in telugu|egg dum biryani

కర్రీ అవసరం లేకుండా సింపుల్ గా టేస్టీ గా ఎగ్ బిర్యానీ చేసేయండి|egg biryani in telugu|egg dum biryani

Description :

కర్రీ అవసరం లేకుండా సింపుల్ గా టేస్టీ గా ఎగ్ బిర్యానీ చేసేయండి|egg biryani in telugu|egg dum biryani

#eggbiryani
#eggdumbiryani
#sarojaskitchen


Rated 4.95

Date Published 2021-04-27 06:30:26
Likes 92
Views 3291
Duration 3:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..