దొండకాయతో కారపొడి ఇలా చేస్తే వారం పైనే నిల్వ ఉంటుంది-Dondakaya karam-Ivy gourd recipe-Tindora recipe

దొండకాయతో కారపొడి ఇలా చేస్తే వారం పైనే నిల్వ ఉంటుంది-Dondakaya karam-Ivy gourd recipe-Tindora recipe

Description :

దొండకాయతో కారపొడి ఇలా చేస్తే వారం పైనే నిల్వ ఉంటుంది-Dondakaya karam-Ivy gourd recipe-Tindora recipe ingredients 1. Ivy Gourd-1/4th …


Rated

Date Published 2020-12-09 05:30:00
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..