ఒకే పిండి తో మూడు రకాల టిఫిన్స్,నూనె లేకుండా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి-Sponge set dosa-Uthappam recipe

ఒకే పిండి తో మూడు రకాల టిఫిన్స్,నూనె లేకుండా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి-Sponge set dosa-Uthappam recipe

Description :

ఒకే పిండితో నాలుగు రకాల టిఫిన్స్ నూనె లేకుండా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి-Sponge set dosa-Uthappam recipe #Setdosa #Uthappam …


Rated

Date Published 2021-01-25 09:19:01
Likes [vid_likes]
Views
Duration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss! random posts ..